Privacyverklaring

Studio WAM

Privacy Verklaring

 

Studio WAM, gevestigd aan Parade 12, 4811 HP Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
//www.studiowam.nl
Parade 12, 4811 HP BREDA
+31638314020

Willeke Beekmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio WAM. Zij is te bereiken via: info@studiowam.nl

Persoonsgegevens die Studio WAM verwerkt

Studio WAM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens voor het verzenden van bestelde producten en het aanmaken van facturen en/of offertes
• Adreslijsten die je uploadt
• Teksten die je plaatst in je kaartje zoals namen, geboortedatum, geboortegegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer
• IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

• gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Door het bewaren van de geboortekaartjes die in opdracht gemaakt zijn, is Studio WAM in het bezig van gevoelige informatie van personen jonger dan 16 jaar. Deze gegevens zijn niet zichtbaar op de website en zal enkel getoond worden op beurzen waar de kaarten zichtbaar zullen zijn. 
Wanneer er voorbeeldkaartjes verzonden worden naar derden worden al deze gegevens onleesbaar gemaakt m.u.v. de voornaam, tijdstip geboorte, gewicht en lengte van de baby.

Doel waarom Studio WAM deze persoonsgegevens verzamelt

Studio WAM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om producten en diensten bij je af te leveren
• Studio WAM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewaartermijn
Studio WAM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we ten minste 7 jaar, onder ander om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

De geboortekaartjes behoren tot een portfolio en de gegevens op deze kaarten zullen enkel verwijderd worden mits de ouders hier verzoek toe indienen. Na dit verzoek zullen op alle geboortekaartjes de persoonsgegeven onleesbaar worden gemaakt. Zie kop “bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken” om te lezen voor welke doeleinden de geboortekaartjes met gegevens worden gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio WAM verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en zullen niet verder verspreid worden.


Cookies en websitegebruik

De webdiensten van Studio WAM gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop onze website op jouw scherm verschijnt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio WAM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiowam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Studio WAM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio WAM neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem dan contact op via: info@studiowam.nl.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Wij behouden te alle tijden het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.